Indemnizatii PFA Covid-19

 

 Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care si-au incetat activitatea in perioada in care a fost decretata starea de urgenta pot obtine o indemnizatie lunara de pana la 75% din salariul mediu brut pe economie (5.429 lei x75%), adica 4.072 lei, suma din care va fi platit impozit pe venit si contributii sociale (CAS si CASS).

 Persoanele fizice autorizate (PFA, II, IF) vor depune online la Agenția Județeana (sau a Mun. Bucuresti) pentru Plați și Inspectie Sociala: cererea tip, declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu mai obtin alte venituri in aceasta perioada pentru că au intrerupt activitatea din cauza crizei,copie dupa actul de identitate si o copie dupa extrasul de cont bancar.

Indemnizatia se va acorda pentru perioada 16 martie – 16 aprilie 2020.

Pentru perioada 16 martie – 31 martie 2020 documentele vor fi transmise la AJIPS intre 1 și 10 aprilie 2020.

Pentru perioada 1aprile – 16 aprilie, documentele  vor fi transmise la AJPIS în perioada 1 – 10 mai 2020.

Banii vor fi virati în contul bancar în maximum 15 zile.

Baza legala: OUG 32/2020 indemnizatii PFA stare de urgenta

„Art. XV.

(1) Alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care intrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, beneficiaza, din bugetul de stat, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

(5) Indemnizatia prevazuta la alin. (1), (2) si (4) este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile fiscale prevazute la alin. (5) privind calculul, declararea si plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.

 Informatii suplimentare gasiti pe :

http://www.mmanpis.ro/

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

WC Captcha 84 − 77 =

− 1 = 1